nowoczesne
projektowanie w
C++

Spis treści [pdf]

Przedmowa Scota Meyersa [pdf]

Przedmowa Johna Vlissidesa [pdf]

Wstęp [pdf]

Inteligent(n)e wskaźniki (rozdział 7) [pdf]

Wydanie amerykańskie

Loki – kod źródłowy

Zamów przez internet

W opracowaniu wydania polskiego udział wzięli:

Elżbieta Beuermann
prowadzenie serii
przekład
Ewa Kosińska
redaktor techniczny
konsultacja merytoryczna
Iwona Malicka
skład i łamanie
Anna Napiórkowska
Janusz Piwowarski
konsultacja merytoryczna
Paweł G. Rubaszewski
projekt okładki
i stron tytułowych
konsultacja merytoryczna
Henryka Walas
redaktor

Copyright by Grzegorz Jakacki, 2005.
Portal opracował Grzegorz Jakacki w porozumieniu i za zgodą Wydawnictw Naukowo-Technicznych. Portal jest finansowany przez Grzegorza Jakackiego.

Portal polskiego wydania książki Modern C++ Design.

Czy można napisać o C++ coś, co nie zostało jeszcze napisane? Bardzo dużo, jak się okazuje. (...)

[z przedmowy Johna Vlissidesa]

Errata  — zgłoś błąd

gdzie jest winno być kto/kiedy
IXw-1 7. Inteligente wskaźniki 7. Inteligentne wskaźniki Karol Szkudlarek
2005-11-18
XXIw4 podniść podnieść Maciej Pilichowski
2006-01-17
XXIVa4w2 w progrmowaniu uogólnionym w programowaniu uogólnionym Karol Szkudlarek
2005-11-18
7w-6 template<>Widget<char>::Fun() template<> void Widget<char>::Fun() Karol Szkudlarek
2005-11-18
14w-3 po wyłuskanie wskaźnika po wyłuskaniu wskaźnika Karol Szkudlarek
2006-01-24
20góra SmartPtr(...) pointee_(...) SmartPtr(...) : pointee_(...) Karol Szkudlarek
2006-01-24
20przypis Zajrzyj do strony 18 Zajrzyj do erraty do strony 18. Maciej Pilichowski
2006-01-25
36w-3 szblonu szablonu Maciej Pilichowski
2006-03-16
46w-5 typedef NullType PointteeType; typedef NullType PointeeType; Karol Szkudlarek
2006-01-26
46w-3 PointerTrails PointerTraits Maciej Pilichowski
2006-03-16
88dół FixedAllocaor FixedAllocator Karol Szkudlarek
2005-11-18
114w4 Tools Narzędzia Karol Szkudlarek
2006-01-24
114a2w2 W X Windows W systemie okienkowym X Karol Szkudlarek
2006-01-24
114przypis2 obiekt~nazwa i obiekt->nazwa obiekt.~nazwa i obiekt->~nazwa Grzegorz Jakacki
2006-01-24
133a2w3 (ang. incomming) (ang. incoming) Karol Szkudlarek
2006-01-26
148a5w2 Singleton() ~Singleton() Seweryn Habdank-Wojewódzki
2006-01-29
148a5w2 reource leak resource leak Karol Szkudlarek
2005-11-18
152w15 virtual Singleton() virtual ~Singleton() Karol Szkudlarek
2005-11-18
154w9 pInstance_->Singleton(); pInstance_->~Singleton(); Karol Szkudlarek
2006-01-27
175w1 7. Inteligente wskaźniki 7. Inteligentne wskaźniki Karol Szkudlarek
2005-11-18
254w-2 DoGetPrototype*this, p); DoGetPrototype(*this, p); Karol Szkudlarek
2006-01-26
255w2 void SetPrototype(U* obj); void SetPrototype(U* pObj); Karol Szkudlarek
2006-01-26
273a-5w-1 (Vissides 1999) (Vlissides 1999) Karol Szkudlarek
2005-11-18
292dół if (Ellipse p2 = dynamic_cast<Ellipse*>(...))
...
if (Poly p2 = dynamic_cast<Poly*>(...))
if (Ellipse* p2 = dynamic_cast<Ellipse*>(...))
...
if (Poly* p2 = dynamic_cast<Poly*>(...))
Karol Szkudlarek
2006-01-26
348w1 7. Inteligente wskaźniki 7. Inteligentne wskaźniki Karol Szkudlarek
2005-11-18

Zgłoś błąd.